HOTEL

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH NHA TRANG

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH NHA TRANG

Chủ Đầu Tư : DNTT XD Số 1 Điện Biên Tại Nha Trang
Vị Trí: 60 Trần Phú, Tp. Nha Trang
Vốn Đầu Tư: 450 Tỷ Đồng
Thời gian hoàn thành: 12/2015

KHÁCH SẠN TRI GIAO NHA TRANG

KHÁCH SẠN TRI GIAO NHA TRANG

Chủ Đầu Tư : Cty TNHH TM & DV Tri Giao
Vị Trí: 235 Dương Hiến Quyền, Tp. Nha Trang
Thời gian hoàn thành: 2017